Prihlásiť

Ciele o.z. RENOVA

Občianske združenie RENOVA vzniklo 1.2.2006 a ako hlavné zámery si vytýčilo prácu s mládežou a záchranu kultúrnych pamiatok. Od roku 2007 sme rozbehli záchranné práce na hrade Dobrá Voda a postupne sa naša činnosť rozrastá. Našou hybnou silou sú dobrovoľníci.

Ciele občianskeho združenia

  1. Práca so znevýhodnenou mládežou, integrácia tejto mládeže do občianskej spoločnosti.
  2. Ekonomické, právne a pracovné (profesijné) školenia pre integráciu predovšetkým znevýhodnenej mládeže do spoločnosti.
  3. Organizovanie spoločenských podujatí a táborov pre deti, mládež a širokú verejnosť.
  4. Záchrana kultúrnych pamiatok.
  5. Rozvíjanie kultúrneho a historického dedičstva.
  6. Ochrana prírody.
  7. Vzdelávanie v oblasti ochrany pamiatok, histórie, práce s mládežou.
  8. Zmysluplné využívanie voľného času mladých.
  9. Vytvorenie a prevádzkovanie „Centra voľného času“ pre deti a mládež.
  10. Zastávať a propagovať kresťanské hodnoty.